XXVII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY

31. 3.–2. 4. 2022, Jízdárna českokrumlovského zámku

O kongresu

Nemocnice České Budějovice, a.s. si Vás dovolujeme pozvat na XXVII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY, které se uskuteční 31. 3.–2. 4. 2022. Kongres se tradičně koná v Jízdárně v areálu českokrumlovského zámku. Pravidelně se ho účastní 400 odborníků z České a Slovenské republiky a přes 30 vystavujících firem. Letošní ročník bude zaměřen na diagnostiku a léčbu nádorů ledvin a varlat.

Těšíme se na shledání.

MUDr. Václav Janovský
primář Onkologického odd.
Nemocnice České Budějovice, a.s.

Program

Program konference si můžete stáhnout zde

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.

Stavba stánků v Jízdárně a ve výstavním stanu

Registrace v hotelu Zlatý anděl (nám. Svornosti 11. Český Krumlov) www.hotelzlatyandel.cz

Satelitní sympózia v hotelu Zlatý anděl

Registrace v Jízdárně

Odborný program v Jízdárně

Raut v hotelu Zlatý anděl

Registrace v Jízdárně

Odborný program v Jízdárně

Demontáž stánků v Jízdárně

Závěrečný oběd

Pokyny přednášejícím:

Přednášející prosíme, aby včas načetli svá sdělení z donesených flush disků u stolku techniků vepředu vpravo pod podiem v sále Jízdárny před blokem, kdy budou přednášet. K dispozici přednášejícím bude laserové ukazovátko s posunem jednotlivých slidů a vlastní monitor.

Prosíme přednášející, kteří se ze závažných náhlých a neodkladných důvodů nemohou v čas své přednášky dostavit do Jízdárny o telefonickou informaci na akutní kontaktní telefon: 601 306 875, informace bude bezodkladně předána předsedajícímu přednáškového bloku.

Přednáška s časovou dotací 20 minut znamená: 15 minut sdělení + 5 minut diskuze.

Přednáška s časovou dotací 10 minut znamená: 7 minut sdělení + 3 minuty diskuze.

Děkujeme přednášejícím za dodržení časových dotací.

V průběhu každé přednášky poběží na promítacím plátně zbývající čas zeleně, pokud řečník limit překročí, ozve se zvukové znamení a čas nad limit poběží v červených číslech.

Děkujeme za pochopení.

Akce bude certifikována ČLK dle stavovského předpisu č. 16 a registrovaná ČAS.

Místo konání

Informace o místě konání.

Hotel Zlatý Anděl

Hotel Zlatý anděl se nachází přímo na náměstí Svornosti, v historickém centru malebného města Český Krumlov zapsaného od roku 1992 na Seznam památek světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Ideální poloha hotelu v centru Českého Krumlova Vám přiblíží historii vnitřního města s jeho romantickými zákoutími až po dominantu tohoto vyjímečného místa, Státní hrad a zámek Český Krumlov.

Ubytování

Ubytování si zajišťují účastníci sami. Doporučujeme se obrátit na Cestovní kancelář Ocean, která zprostředkovává ubytování účastníkům kongresu a disponuje dostatečným počtem rezervovaných pokojů pro akci.

Kontakt: Jana Masáčková, krumlov@ca-ocean.cz, 380 712 373, 734 232 137

KONTAKT:

  • tel.: +420 380 712 373, +420 734 232 137
  • e-mail: krumlov@ca-ocean.cz

Registrace

Registrační poplatek: 1600 Kč / 64 €, na místě 2 000 Kč / 80 €

Registrační poplatek zahrnuje: DPH, vstup na odborný program, Sborník XXVII. JOD a občerstvení během odborného programu.

Slavnostní večer s rautem v ceně 700 Kč / 28 € není součástí registračního poplatku.

Platba registračního poplatku

variabilní symbol: 229405

Platby v CZK:
Č. účtu: 2107918128/2700 - UniCredit Bank
IBAN – CZ44 2700 0000 0021 0791 8128, SWIFT – BACXCZPP

Platby v EUR: Č. účtu: 1387684519/2700 – UniCredit Bank
IBAN – CZ75 2700 0000 0013 8768 4519, SWIFT – BACXCZPP

Name and Home Address of Account Holder (název a adresa majitele účtu):
Nemocnice České Budějovice, a.s., B.Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
Bank Name (název banky):
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Bank Address (adresa banky):
Nám. P. Otakara II. 35, 370 21 České Budějovice

Přihlášky k aktivní účasti odešlete do 30. 1. 2022. Přihláškový formulář naleznete na www.jod2022.cz . Přihlašování je možné pouze přes webové stránky.

V případě přijetí budete požádáni o zaslání celého znění vašeho příspěvku v elektronické podobě včetně obrázků, grafů, tabulek tak, aby mohl být použit ve Sborníku přednášek JOD 2022, který má svůj ISBN kód. Sborník bude vydán pouze elektronicky. Termín dodání celého znění příspěvku je do 1. 3. 2022 a jeho zasláním souhlasíte se zveřejněním ve sborníku.

Přednášky (7–10 min. včetně 2 min. diskuze)
Postery (maximální šířka 1 m x výška 2 m – rozměr A1, A0)
Pořadatelé si vyhrazují právo na uspořádání odborného programu a koordinaci satelitních sympózií.

Přihlášky k pasivní účasti odešlete do 20. 3. 2022. Přihláškový formulář naleznete na www.jod2022.cz . Přihlašování je možné pouze přes webové stránky.

(naleznete zde https://www.lkcr.cz/seznam-lekaru-426.html)

Partneři

VIP partneři

Partneři

Mediální partneři

Kontakty

Přihlášky fyzických osob k aktivní a pasivní účasti:

Mgr. Blanka Záleská
mobil: +420 601 306 875
tel: +420 387 872 074
e-mail: zaleska.blanka@nemcb.cz

Úhrady a platby

Ing. Lenka Vacková
tel.: +420 387 872 219
e-mail: vackova.lenka@nemcb.cz

Kontakt pro firmy

Ing. Helena Dvořáková
tel.: +420 387 872 229
e-mail: dvorakova.helena2@nemcb.cz